ДОГОВІР  ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

                                                          

Інтернет-ресурс LookSuper, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам) відповідно до чинного законодавства України, укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

 

1.1. Даний Договір є публічним договором відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11  Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється  здійснення оплати  Послуг Виконавця, в порядку та строки, що встановлені умовами цього Договору, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Письмовий текст цього Договору може бути наданий Виконавцем за запитом Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційного Веб-сайту Виконавця looksuper.com.ua

1.4. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його умовами, прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

1.5. Якщо Користувач офіційного Веб-сайту не погоджується із умовами цього Договору, з якими він попередньо ознайомився, то він не є Замовником.

1.6. Після акцептування Договору Замовником Виконавець бере на себе зобов’язання, передбачені цим Договором, щодо його виконання.

1.7. Виконавець може змінити умови Договору в односторонньому порядку шляхом публікації на офіційному Веб-сайті оновленої редакції Договору.

1.7.1. Оновлена редакція Договору набирає законної сили з дня її опублікування на офіційному Веб-сайті.

1.7.2. Всі умови та обмеження щодо надання Послуг встановлені Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.8. У Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.8.1. Інтернет-магазин – це засіб для представлення товару, роботи чи послуги, що містяться на офіційному Веб-сайті, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, властивостями, Вартістю Замовлення, умовами оплати, умовами та строками доставки, зробити відповідне замовлення та сплатити його вартість на користь Виконавця, шляхом вчинення електронного правочину.

1.8.2. Послуги – це діяльність Виконавця з надання (передачі) Замовнику певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

1.8.3. Публічна оферта – це пропозиція Виконавця, викладена на офіційному Веб-сайті Виконавця, адресована необмеженому колу суб’єктів (фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам), щодо укладення Договору про надання послуг, на визначених цим Договором умовах.

1.8.4. Офіційний Веб-сайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою looksuper.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування користувачів Інтернету, Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.8.5. Акцепт  – це повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору, з власної волі без будь-якого примусу. Акцепт здійснюється шляхом здійснення оплати Послуг Виконавця в порядку та строки, що встановлені умовами цього Договору.

1.8.6. Виконавець – Інтернет-ресурс LookSuper, який надає послуги відповідно до умов цього Договору.

1.8.7. Замовник – це особа (фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа), яка з власної волі без будь-якого примусу прийняла пропозицію на укладення Договору шляхом здійснення оплати Послуг Виконавця в порядку та строки, що встановлені умовами цього Договору.

1.8.8. Користувач – це особа, яка відвідала офіційний Веб-сайт з метою ознайомлення з його змістом, з умовами Договору у зв’язку із наявністю у нього наміру здійснити Замовлення, оплатити його та отримати Послугу від Виконавця, але вона не прийняла пропозицію на укладення такого Договору.

1.8.9. Товар – це продукція, що запропонована Виконавцем на офіційному Веб-сайті, яку Виконавець придбав у Виробника, Постачальника та/або третіх осіб та, яку він передає Замовнику на виконання Замовлення та умов цього Договору.

1.8.10. Замовлення – це звернення Замовника через офіційний Веб-сайт до Виконавця з проханням придбати Товар у Виробника, Постачальника та/або третіх осіб, що відповідає вимогам, що висуваються до Товару, оплатити повну його вартість, отримати Товар та передати його Замовнику.

1.8.11. Реєстрація – це створення свого особистого кабінету на офіційному Веб-сайті шляхом внесення відповідних даних про себе: адреса електронної пошти, прізвище, ім’я, контактний телефон.

1.8.12. Особистий кабінет – це особистий акаунт Замовника, в якому міститься контактна інформація про останнього, заповнена під час реєстрації на офіційному Веб-сайті.

1.8.13. Вартість Замовлення – це грошова сума, яка включає в себе: вартість Товару, вартість послуг Виконавця, фактичні витрати, пов’язані із Замовленням, доставкою Товару та його передачею Замовнику.

1.8.14. Перевізник – це суб’єкт господарської діяльності, що здійснює функцію транспортування вантажу; в даному Договорі перевізником є – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ: 31316718; місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, пов. 9) (надалі – Нова Пошта ).

1.8.15. Посилка – це поштове відправлення, яке містить у собі Замовлення у вигляді Товару (товарів), що відповідає критеріям Замовлення.

1.8.16. Асортимент – це сукупність Товарів, що представлені на офіційному Веб-сайті, об’єднані за споживчою ознакою та, які можуть бути передані Замовнику в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.8.17. Служба підтримки – це сервісна служба, яка призначена для вирішення проблем Користувачів та Замовників, для надання відповідей останнім за їхніми запитами, шляхом телефонних дзвінків та/або надання відповіді за допомогою засобів електронного зв’язку; яка працює згідно із графіком роботи, що зазначений на офіційному Веб-сайті.

1.8.18. Представник Виконавця – особа, яка наділяється правами та обов’язками Виконавця згідно із відповідними дорученнями від останнього, та виконує його повноваження у відповідності до умов цього Договору.

 

Стаття 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Виконавець після акцептування Договору Замовником приймає на себе зобов’язання надати йому послуги з придбання Товару у Виробника, Постачальника та/або третіх осіб та, який він передає Замовнику на виконання його Замовлення та на виконання умов цього Договору. Послуги надаються на підставі та на умовах, що визначені цим Договором.

2.2. Детальний перелік, що надаються Виконавцем Замовнику, містяться на офіційному Веб-сайті. Умови, порядок та строки надання Послуг Виконавцем Замовнику визначаються  умовами цього Договору.

2.3. Асортимент Товарів.

2.3.1. На офіційному Веб-сайті представлений широкий асортимент товарів, який включає в себе косметичні засоби, засоби косметичні засоби по догляду за шкірою рук, ніг, тіла обличчя, волосся тощо.

2.3.2. Замовник може замовити кожну позицію в будь-якій кількості за умови наявності необхідної кількості.

2.3.3. Інформація про наявність Товару буде надана Замовнику після оформлення ним Замовлення, разом із відповідним листом-повідомленням, який надсилається у відповідності до п. 3.5.5.

2.3.4. Інформація про Товар міститься на офіційному Веб-сайті, на самому Товарі, на його упаковці та у товаросупровідних документах на товар, у відповідності до п. 6.3. цього Договору. Інформація про Товар може також надаватись дистанційно за контактним телефоном. Додаткову інформацію про Товар можна дізнатись за контактним телефоном.

2.4. Порядок повернення та/або обміну придбаного товару.

2.4.1. Товар, придбаний Замовником за допомогою Виконавця, не підлягає поверненню.

2.4.2. Виконавець отримує Товар від Виробників, Постачальників та/або третіх осіб та відповідно до умов цього Договору передає вказаний Товар Замовнику, у зв’язку із чим на такі правовідносини не поширюється дія ЗУ «Про захист прав споживачів».

2.4.3. Асортимент Товарів в повному обсязі, який представлений на офіційному Веб-сайті та, який Виконавець отримує від Виробників, Постачальників та/або третіх осіб та передає Замовнику на виконання його Замовлення та на виконання умов цього Договору, в будь-якому випадку не підлягає поверненню та/або обміну, оскільки входить до Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172.

 

Стаття 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

 

3.1. Виконавець надає Послуги, використовуючи мережу Інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.

3.2. Замовник вважається таким, що прийняв умови Договору, після того, як здійснив відповідне Замовлення на офіційному Веб-сайті та оплатив послуги Замовника в порядку, розмірі та строки, визначені умовами цього Договору.

3.3. Замовник може здійснити Замовлення послуги після реєстрації на офіційному Веб-сайті та створення свого особистого кабінету в порядку, встановленому п. 3.4. цього Договору.

3.4. Реєстрація на офіційному Веб-сайті та створення особистого кабінету.

3.4.1. Реєстрація на офіційному Веб-сайті відбувається шляхом створення особистого кабінету і внесення відповідних даних про себе: адреса електронної пошти, прізвище, ім’я, контактний телефон.

3.4.2. Підтвердження реєстрації на офіційному Веб-сайті здійснюється шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу Замовника, зазначену ним під час реєстрації. Підтвердження має вигляд посилання, за яким необхідно перейти.

3.4.3. Коли Замовник проходить реєстрацію на офіційному Веб-сайті, він гарантує зазначення достовірних відомостей про себе, зокрема, інформацію, що містить персональні дані.

3.4.4. Виконавець гарантує Замовнику дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних», а саме: інформація, що надана Замовником може бути використана Виконавцем з метою обробки, зберігання та використання її у своїй діяльності, пов’язаній із виконанням умов Договору. Під час проходження реєстрації Замовником та оформлення ним Замовлення, Замовник надає згоду на обробку його персональних даних.

3.5. Оформлення Замовлення.

3.5.1. Замовник може здійснити Замовлення після того, як обере відповідний товар.

3.5.2. Замовник оформлює Замовлення наступними способами:

3.5.2.1. шляхом натискання кнопки «купити»/ «додати в кошик» / «оформити замовлення».

3.5.2.2. в телефонному режимі при спілкуванні з представником Виконавця у відповідності до графіку роботи, що зазначені на офіційному Веб-сайті.

3.5.3. Оформлюючи Замовлення, Замовник підтверджує, що він ознайомлений із властивостями товару, вартістю Замовлення, умовами доставки, та не має жодних заперечень проти цього.

3.5.4. Виконавець може додатково здійснити запит Замовнику на підтвердження оформленого Замовлення.

3.5.5. Після оформлення та підтвердження Замовлення Замовнику буде надіслано відповідне повідомлення.

3.5.6. Після отримання Замовником листа-повідомлення на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному Веб-сайті, Замовник зобов’язується здійснити оплату першої частини вартості Замовлення в розмірі, порядку та строки, встановлені п. 4.2.1. цього Договору.

3.5.7. Виконавець після отримання оплати за першу частину вартості Замовлення здійснює комплекс дій, спрямованих на замовлення Товару (товарів) у Виробника, Постачальника та/або третіх осіб, отримання такого товару та його передача Замовнику за допомогою перевізника. Товар відправляється Замовнику в порядку та строки, визначені цим Договором.

3.5.8. Оформлюючи Замовлення, Замовник погоджується із тим, що товар, який він замовляє за допомогою послуг Виконавця на офіційному Веб-сайті, не підлягає обміну та поверненню, що відповідає умовам Договору, укладеного Виконавцем із Постачальниками товару, відповідає вимогам чинного законодавства України.

3.6. Відправлення товару та його доставка.

3.6.1. Виконавець відправляє товар Замовнику після отримання оплати за першу частину вартості Замовлення, замовлення Товару (товарів) у Виробника, Постачальника та/або третіх осіб, отримання такого товару за допомогою послуг Нової Пошти в порядку та строки, встановлені цим Договором.

3.6.2. Після відправлення Замовлення Замовнику надходить номер накладної «Нова Пошта», за якою можна відстежувати посилку на офіційному Веб-сайті «Нова Пошта» (https://novaposhta.ua/ru/tracking) та отримати її у відповідному відділенні «Нова Пошта», в якому здійснюється видача замовлень.

3.6.3. Виконавець гарантує, що посилка буде доставлена Замовнику не пізніше ніж через 25 (двадцять п’ять) робочих днів після отримання оплати за першу частину вартості Замовлення.

3.6.3.1. Строк доставки посилки Замовнику може бути змінений (збільшений) з об’єктивних причин, які не залежать від Виконавця, про які останній повідомить Замовника негайно після настання таких.

3.6.3.2. Причини затримки відправлення Виконавцем Замовнику посилки та її доставки визначені у п. 6.6. цього Договору.

3.6.4. Отримати посилку у відділенні «Нова Пошта» можна у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу отримувача, що зазначена у накладній та, яка відповідає контактним даним Замовника, що відповідає Умовам надання послуг Новою Поштою.

3.6.5. Послуги Нової Пошти сплачуються Замовником додатково згідно з тарифами «Нова Пошта».

3.6.6. Під час отримання посилки Замовник зобов’язується оплатити другу частину вартості послуг виконавця у відповідності до п. 4.2.2. цього Договору, шляхом здійснення грошового переказу Виконавцю за Відправлення. Оплата за послуги з переказу грошових коштів сплачуються додатково згідно з тарифами Нової Пошти.

3.6.7. Після здійснення грошового переказу Замовником Виконавцю Замовник забирає свою посилку.

3.6.8. Моментом отримання і прийняття Замовлення (Товару та Послуги) Замовником є момент підписання ним документів Нової Пошти, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, що був замовлений Замовником. В цей момент до Замовника переходить право власності на придбаний ним Товар та вважається, що Виконавцем надані послуги, встановлені цим Договором, в повному обсязі і належним чином.

 

Стаття 4. ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Вартість кожного окремого Товару визначається Виконавцем на офіційному Веб-сайті та включає в себе і вартість послуг Виконавця, є актуальною та відповідає дійсності станом на день оформлення Замовлення.

4.2. Замовник сплачує Виконавцю Вартість Замовлення у наступному порядку:

4.2.1. Перша частина Вартості Замовлення в розмірі 30 % - 50 % сплачується Замовником після оформлення Замовлення одним із способів, визначених у п. 3.5.2. цього Договору.

4.2.1.1. Розмір першої частини Вартості Замовлення визначається залежно від Товару, країни походження, його властивостей, зовнішнього вигляду безпосередньо Виконавцем, інформація про що зазначається на офіційному Веб-сайті.

4.2.1.2. Замовник здійснює оплату першої частини Вартості Замовлення протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надходження на його електронну пошту, зазначену ним під час реєстрації на офіційному Веб-сайті, листа-повідомлення, в якому будуть міститись реквізити Виконавця для здійснення оплати на його користь.

4.2.2. Друга частина Вартості Замовлення в розмірі 50 % - 70 %, який визначається залежно від розміру сплаченої Замовником першої частини Вартості Замовлення, сплачується Замовником після отримання посилки від Виконавця у відповідному відділенні «Нова Пошта» шляхом здійснення грошового переказу Виконавцю за відправлення. Дана послуга згідно із Умовами надання послуг перевізником передбачає наявність додаткових витрат.

4.3. Оплата Вартості Замовлення здійснюється Замовником у національній валюті України безготівковим розрахунком, шляхом перерахування коштів на користь Виконавця за його реквізитами, надісланими на електронну пошту Замовнику, зазначену ним під час реєстрації на офіційному Веб-сайті, будь-яким зручним для Замовника способом: через касу банка, банківською карткою, через термінал, через Інтернет-банкінг та/або за допомогою інших платіжних систем.

4.4. Оплата за послуги з переказу грошових коштів сплачуються додатково згідно з тарифами «Нова Пошта».

4.5. Послуги Нової Пошти сплачуються Замовником додатково згідно з тарифами перевізника.

 

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Отримати послуги від Виконавця на виконання умов цього Договору, в порядку та строки, встановлені цим Договором.

5.1.2. Вимагати від Виконавця належного і своєчасного надання послуг у відповідності до умов цього Договору.

5.1.3. У разі необхідності звертатися до Виконавця за консультаційною та технічною підтримкою до служби підтримки за контактними телефонами та/або за допомогою засобів електронного зв’язку у відповідності до графіку роботи та опрацювання запитів, що зазначені на офіційному Веб-сайті.

5.1.4. Розміщувати на офіційному Веб-сайті Виконавця відгуки про діяльність Виконавця, про сервіс та інше, за зміст яких він несе відповідальність.

5.2. Замовник зобов’язується:

5.2.1. Самостійно ознайомитись з умовами цього Договору, асортиментом Товару, його властивостями, вартістю Замовлення, умовами відправлення і доставки Товару, вартістю доставки Товару.

5.2.2. Здійснити оплату вартості Замовлення в порядку та в розмірі, що встановлені умовами цього Договору.

5.2.3. Дотримуватись умов цього Договору.

5.2.4. Зазначати достовірну і правдиву інформацію про себе під час проходження реєстрації на офіційному Веб-сайті шляхом створення Особистого кабінету.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

5.3.2. Отримувати, обробляти та зберігати реєстраційні дані Замовника.

5.3.3. Використовувати адресу електронної пошти Замовника, що була зазначена ним під час реєстрації на офіційному Веб-сайті, в тому числі, з метою направлення організаційних листів та повідомлень.

5.3.4. Вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час. Такі зміни набирають законної сили з моменту їх опублікування на офіційному Веб-сайті шляхом опублікування нової редакції Договору.

5.3.5. Публікувати відгуки, залишені Замовником, за власним бажанням без попереднього повідомлення Замовника.

5.4. Виконавець зобов’язується:

5.4.1 Забезпечити підтвердження реєстрації Замовника на офіційному Веб-сайті шляхом надіслання відповідного листа-повідомлення на електронну пошту Замовника, що була зазначена ним під час реєстрації.

5.4.2. Надати Замовнику послуги на виконання умов цього Договору, в порядку та строки, встановлені цим Договором.

5.4.3. Надати Замовнику в повному обсязі інформацію щодо асортименту Товару, який пропонується для Замовлення, його властивостей та іншу необхідну інформацію та відомості, що безпосередньо стосуються виконання умов цього Договору, що стосується користування Особистим кабінетом, в тому числі шляхом надання відповідей на телефонні дзвінки та електронні листи у відповідності до графіку роботи та опрацювання запитів, що зазначені на офіційному Веб-сайті.

5.4.4. Надавати Замовнику безперервний та безперешкодний доступ до його Особистого кабінету, до офіційного Веб-сайту.

5.4.5. Забезпечувати конфіденційність наданої Замовником інформації, в тому числі, що містить його персональні дані.

 

Стаття 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, з урахуванням умов цього Договору.

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, покладені на неї відповідно до умов цього Договору, повинна усунути ці порушення в 10-денний строк з дня виявлення такого порушення. Даний строк може бути змінений за згодою Сторін.

6.3. Виконавець не несе відповідальність за інформацію щодо асортименту, властивостей Товару, який він замовляє у Виробника, Постачальника та/або третіх осіб, отримує від них та передає Замовнику. Інформація про Товар, який Виконавець, замовляє у Виробника, Постачальника та/або третіх осіб, отримує від них та передає Замовнику, взята Виконавцем з офіційних сайтів таких Виробників, Постачальників та/або третіх осіб та відповідає дійсності.

6.4. Замовник несе відповідальність за зміст, повноту та достовірність інформації, яку він зазначає під час реєстрації на офіційному Веб-сайті шляхом створення особистого кабінету. Замовник приймає на себе всі можливі ризики, пов’язані із наданням ним помилкових, неточних, недостовірних та неправдивих даних.

6.5. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за затримки або перебої у наданні Послуг, в тому числі за затримки строку відправлення та доставки посилки Замовнику, що виникають через причини, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця.

6.6. Причини затримки відправлення Виконавцем Замовнику посилки та її доставки є: перебої у роботі перевізника; ускладненість перетину  Товару від Виробників, Постачальників та/або третіх осіб через кордон у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів перетину кордону через поширення пандемії, коронавірусної інфекції COVID-19 та/або інших захворювань.

6.7. Виконавець не несе відповідальність у разі неналежного надання послуг, якщо неналежне виконання є наслідком порушень умов даного Договору з боку Замовника.

6.8. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Замовником в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про надання Виконавцем послуг.

6.9. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.10. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).

6.11. Якщо Замовник вирішує відмовитись від отримання Замовлення вже на стадії оформлення такого замовлення та очікування його відправлення і доставки, він в будь-якому випадку зобов’язується в повному обсязі сплатити визначену Вартість Замовлення.

6.12.   Якщо Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надходження на його контактний телефон СМС-повідомлення про доставку його посилки у відповідне відділення «Нова Пошта», він в будь-якому випадку зобов’язується в повному обсязі сплатити визначену Вартість Замовлення.

 

Стаття 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Цей Договір набирає чинності з дати прийняття Замовником умов цього Договору та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

 

Стаття 8. ІНШІ УМОВИ

 

8.1. Дійсний Договір є єдиним документом, що регламентує взаємовідносини між Виконавцем і Замовником.

8.2. Сторони мають намір вжити всіх необхідних заходів для вирішення усіх спорів і суперечок, що можуть виникнути з договору, шляхом переговорів. Сторони віддають перевагу договірному врегулюванню конфліктів.

8.3. Дотримання досудового претензійного порядку врегулювання спору є для Сторін обов’язковим.

8.4. Всі вимоги (претензії) повинні надаватися в письмовій формі.

8.4.1. Усі претензії щодо якості Послуг, що надаються Виконавцем, повинні надсилатися Замовником на електронну адресу Виконавця, зазначену на офіційному Веб-сайті.

8.4.2. Строк розгляду претензії – 10 (десять) робочих днів з моменту її отримання.

8.5. У разі недосягнення згоди щодо спору, що випливають з цього договору, чи у зв`язку з ним, шляхом переговорів та у разі неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Розсилки та інформаційні повідомлення надсилаються Виконавцем на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним під час реєстрації на офіційному Веб-сайті, про акційні пропозиції, новинки продукції, розіграші, знижки. Замовник може у будь-який момент відмовитись від отримання розсилки або через функціонал в автоматичному листі-повідомленні або за допомогою контактного телефону.

8.7. Цей Договір складений у відповідності до вимог чинного законодавства України.


 

Редакція Договору від «22» листопада 2020 року